Dla dzieci

Dla rodziców

Dla nauczycieli

AKTUALNOŚCI

zaproszenie - Dzien otwarty PPP-1.jpg

W dniu 19.03.2019 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Maz. odbyło się III spotkanie szkoleniowe w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Pedagogów Szkolnych i Psychologów. Spotkanie szkoleniowe zorganizowały Marta Pyra - psycholog i Edyta Szewczak-Warnel – psycholog, pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim.

Temat przewodni: „Współpraca szkoły – pedagoga szkolnego z MOPS”.

Prowadzącymi szkolenie byli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Maz.: Pani  Barbara Brzostek – kierownik, Pani Barbara Cesarska, Pani Anna Leśniak, Pani Agnieszka Rzewnicka – specjaliści pomocy socjalnej i Pani Małgorzata Pichała – asystent rodziny.

 

1.jpg

 

otwarty dzień logopedyczny-1.jpg

Oferta Poradni na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram pracy-1.jpg

Ferie zimowe  2019 w Poradni Psychologiczno-1.jpg

W dniu 26 listopada 2018 r. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim Pani Grażyna Gadomska wzięła udział w spotkaniu grupy roboczej do spraw wypracowania rekomendacji dotyczących pracy z uczniem zdolnym w ramach projektu "Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania i zmiany gospodarcze“. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej. To trzecie z cyklu pięciu spotkań mających na celu wypracowanie zmian w zakresie diagnozy i wsparcia ucznia zdolnego.

 

XxY.jpg

Harmonogram konsultacji w ppp-1.jpg

logo_edytowane_z_nazw.jpg

 W roku szkolnym 2018/2019 w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim będzie nadal prowadzona terapia EEG Biofeedback dla uczniów szkół i placówek z terenu powiatu makowskiego.

Czytaj więcej...

Harmonogram pracy-1.jpg

telefon.pngDopalacze gdzie szukać pomocy ? 

Czytaj więcej...

 

POMÓŻMY DZIECIOM Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI

PSYCHOLODZY, PEDAGODZY, LOGOPEDA
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
w
MAKOWIE MAZOWIECKIM

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY:
- LEKARZY PEDIATRÓW
- LEKARZY RODZINNYCH
- PIELĘGNIARKI PEDIATRYCZNE I ŚRODOWISKOWE


Jesteście Państwo największym autorytetem dla Rodziców
Stwórzmy wspólnie spójny system opieki nad dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi


Wczesne rozpoznawanie przejawów nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym małego dziecka daje szansę na wczesne wspomaganie rozwoju a w konsekwencji zmniejszenie skutków nieprawidłowości rozwojowych. Dzieci z opóźnionym rozwojem ruchowym, opóźnionym rozwojem mowy, opóźnionym rozwojem poznawczym, nieprawidłowym rozwojem emocjonalnym i społecznym wymagają konsultacji u specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda) pracujących w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim.


Prosimy o kontakt:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3
06-200 Maków Mazowiecki
www.poradnia-makow.pl
e-mail: biuro@poradnia-makow.pl
tel./fax 29 7171 501